Регистрация на компания – гарантиран старт на вашия собствен офис

Регистрацията на фирма е важна мисия, с каквото се поставят основите за изцяло нов правен субект.

Registration of foundation

Към точно тази практика е нужно да се подходи с особено голямо внимание, и ще са избегнати евентуални бъдещи недоразумения при извършване дейността по предназначение, за нейното нарастване или изменение.


Какъв е начина за регистриране на компания?


● Подборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е доста фин момент и отличното знание на предимствата и недостатъците на всяка една от тях е от ключово важно значение за бъдещето на всяка българска фирма. При регистрацията на търговската фирма е нужно да бъдат взети предвид счетоводната отчетност, облагането с данъци, осигуровките и варианта на управление при различните правни форми и т.н.;
● При фирменна регистрация трябва да се изготвят редица индивидуални документации, сред които са учредителният акт и протокола (наименованието на тези доста важни документации са различни при различни правни видове), декларации по образец и лиценз или разрешение, ако същността на работата го изисква по законов ред;
● Ще е нужно да се отвори сметка за парични средства за началния капитал и да се входира изискваната от закона част от него;
● Точно преди внасянето на документите за регистрирането им в Търговския Регистър е нужно да се плати таксата на държавата;
● Изискуемите от Агенцията по вписванията документи следва да са попълнени обстойно и да бъдат входирани по нужния ред, защото при липси, нередности или неточности Агенцията по вписванията ще отмени регистрирането. При коректно и четливо попълване на документацията вписването в Търговския регистър е много бързо (до 3 дни) и без проблеми. След регистрацията на фирмата в АВ документите автоматизирано се изпращат към НАП.

Подробна информация за събирането на вземания, може да прочетете на Събиране на Вземания – Изберете Индивидуалния Подход


Помощ от професионалист – ключът към успеха


Рисковано е да разчитате изцяло на интернет като само един източник на информация за регистрация на компания, особено при непълно знание на закона. Независимо циркулиращите в интернет порстранството бланки и формуляри, които е нужен да се попълнят, би могло да се окажат остарели, неверни или непълни.

Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, понеже те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и предстоящата му дейност.

Наемането на експерт за регистрацията на търговската фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова наистина скъпа дейност. Ще имате възможност да измислите най-правилния вариант за избор на правна форма, когато много внимателно се информирате с бъдещите си задължения и права.

Екипът, на когото се доверите изцяло, ще изработи всички необходими документации и ще се погрижи за навременното им вписване в ТР. От вас се иска единствено подпис, който би могъл да бъде даден и по електронен път с преснимане или снимка.


Регистрацията на фирма е голяма активност, която се нуждае от прецизност и професионализъм.

За да сте сигурни и спокойни за личната си бъдеща дейност, не правете компромиси при създаването на основите й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *